Wat je moet weten over het schooladvies, CITO en IQ testen

Heb je een kind dat in groep 8 zit? Dan heb je net het schriftelijk schooladvies gekregen. En hoogstwaarschijnlijk heb je in de afgelopen periode een hoop middelbare scholen bezocht met je kind en moet er nu een keuze gemaakt worden. Voor kinderen Ún ouders vaak een spannende periode!

De laatste jaren zijn er best een aantal zaken rondom de eindtoets en het advies veranderd. Best verwarrend soms en als ouder heb je het druk zat. Daarom zetten wij de belangrijkste zaken hieronder voor je op een rijtje:

Schooladvies

Basisscholen zijn verplicht om vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies af te geven. In dit adviesrapport staat informatie over het leervermogen, de inzet en werkhouding en over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Op basis daarvan wordt het leerniveau (bijv. HAVO) voor de middelbare school geadviseerd. Dit rapport is leidend voor de schoolkeuze.

Eindtoets

De eindtoets (bijv. Eind CITO of NIO), die tussen 15 april en 15 mei wordt afgenomen, is lang leidraad geweest voor het schooladvies, maar is tegenwoordig een onafhankelijk tweede gegeven.  Een soort ‘check'. Het advies mag dus niet zomaar op basis van de eindtoets worden bijgesteld. Slechts wanneer de eindtoets aanzienlijk beter is gemaakt dan het gegeven schooladvies, zal het advies naar boven aangepast worden. Wordt de eindtoets veel slechter gemaakt, mag een leerling toch op het geadviseerde niveau instromen om te laten zien wat hij kan.

IQ test en schooladvies

Gezien het gewicht dat aan een schooladviesrapport hangt, is het niet verwonderlijk dat steeds meer ouders en scholen beroepen op een IQ test ter ondersteuning van het advies. Scholen willen bij twijfel toch een gefundeerd advies kunnen geven op basis van een toets of test. Daarnaast worden we met zijn allen steeds kritischer en willen ook ouders een advies dat goed onderbouwd is.

Gegevens die vóór het afgegeven schooladvies bekend zijn, mogen worden meegenomen in het adviesrapport. Een IQ test die ná het advies wordt afgenomen is, net als de eindtoets, een onafhankelijk tweede gegeven. Ook hier geldt dat een schooladvies kan worden aangepast als het niveau uit de IQ test veel hoger is dan in het schooladviesrapport staat.

Wat kun je doen als je twijfelt aan het schooladvies?

Bij de meeste kinderen is het schooladvies gebaseerd op een stabiele leercurve. Een kind dat altijd gemiddeld heeft gepresteerd, krijgt bijvoorbeeld een VMBO-TL advies. Maar wat als je kind niet zo stabiel presteert door gebeurtenissen, een ziekte, concentratieproblemen of wat dan ook? Of wat als je kind heel goed is in het ene vak, maar zwak in het andere? Dan is een schooladvies niet altijd ‘logisch'. Als ouder kun je dan twijfelen aan waar je nu goed aan doet voor je kind. Ouders vragen mij dan bijvoorbeeld "Wat is nu zijn échte niveau?". In al deze gevallen kan een professionele IQ test een uitkomst bieden. Dit brengt namelijk de sterke kanten en zwakke kanten van een kind in beeld, zowel in het leren (niveau) als in de werkhouding.

IQ in 1 dag

Bij praktijk PsychoWijs krijg je een uitgebreid advies ten aanzien van het leerniveau, maar ook ten aanzien van de concentratie en leerwijze. Dus op welke manier jouw kind het best en makkelijkst leert. En welke ondersteuning het kind eventueel nodig heeft. Deze informatie kan helpen bij het maken van een schoolkeuze.

Zoek je meer informatie over welke intelligentietest voor jouw kind geschikt is? Of wil je een IQ test voor je kind? Neem dan vrijblijvend contact op met praktijk PsychoWijs.

Bij PsychoWijs vinden we het belangrijk om deskundige adviezen te geven zonder dat u hier lang op hoeft te wachten. Daarom bieden we ook ‘IQ IN 1 DAG'. Dit is een intelligentietest (WISC), rapport en adviesgesprek in 1 dag. Zo weet je snel waar je aan toe bent.

Meer informatie over de regelgeving rondom schooladvies en de eindtoets:

Nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl

Over Praktijk PsychoWijs

Praktijk PsychoWijs bestaat uit GZ-psycholoog en Orthopedagoog Roxanne Hosemans en Orthopedagoog Anne-Minke Mulder.

Naast het voeren van hun eigen praktijk, waarin zij zorgen dat ouders en kinderen weer lekker in hun vel komen te zitten, willen ze hun kennis ook op een positieve en prikkelende manier delen met anderen.

Meer informatie over Praktijk PsychoWijs en de IQ test in 1 dag vind je op: Praktijkpsychowijs.nl en op hun Facebook-pagina

Bron: PsychoWijs

 

Zoek een oppas in de buurt:

Hoe werkt Oppasbron.nl?

Maak een profiel aan

Kom in contact met oppassers

Maak kennis met elkaar

Andere blogs